Индивидуални програми за ученици

mobile icon

Програма за ученици 1-4 клас и 5-12 клас

В индивидуалните програми по програмиране един преподавател работи индивидуално и персонално само с един ученик. На първо място, този тип уроци гарантират, че детето ще получи времето и вниманието, което са му необходими, за да може преподавателят да провокира интереса на детето. По този начин, то ще постигне по-бързо, по-голям напредък. Индивидуалното обучение предоставя персонализирани и приятни уроци за курсиста, а менторът от академията преподава спрямо напредъка на детето.

Scratch котка

Индивидуални уроци по програмиране със Scratch за деца

Програмиране на Scratch за деца

Индивидуални уроци

1 до 4 клас
 • Учим основните концепции в програмирането
 • Създаваме анимации
 • Създаваме игри

Детайли за курса

Начинаещи

 • Логика
 • Креативно мислене
 • Последователност
 • Подготовка за бъдеще
HTML Ninja icon

Индивидуални уроци по програмиране на игри с mBlock за деца

Уеб програмиране

Индивидуални уроци

2 - 5 клас
 • Учим основите на програмирането
 • Запознаваме се с езика за програмиране на игри - mBlock
 • Добавяме анимации и мелодии
 • Програмираме игри

Детайли за курса

Начинаещи

 • Логика
 • Креативно мислене
 • Последователност
 • Подготовка за бъдеще
Python logo

Индивидуални уроци по програмиране с Python

Програмиране с Python

Индивидуални уроци

4 до 7 клас
 • Най-добър първи език за програмиране
 • Най-подходящият език за млади програмисти
 • Лесен за научаване и за работа

Детайли за курса

Начинаещи

 • Логика
 • Креативно мислене
 • Последователност
 • Подготовка за бъдеще
HTML Ninja icon

Индивидуални уроци по уеб програмиране

Уеб програмиране

Индивидуални уроци

5 - 12 клас
 • HTML и CSS са в основата на почти всяка уеб страница
 • HTML е използван от 90% от всички уеб сайтове
 • Facebook и YouTube са програмирани и на HTML
 • CSS определя външния вид на уеб страниците

Детайли за курса

Начинаещи

 • Логика
 • Креативно мислене
 • Последователност
 • Подготовка за бъдеще
JavaScript Ninja icon

Индивидуални уроци по програмиране с JavaScript

Програмиране с JavaScript

Индивидуални уроци

5 - 12 клас
 • Работа с програмния език JavaScript
 • Добавяне на функционалности към уеб сайтове
 • Създаване на игри и проекти

Детайли за курса

Напреднали

 • Логика
 • Креативно мислене
 • Последователност
 • Подготовка за бъдеще

Мнения на деца

\n